O nás

Sanační práce, zateplování domů. PePa Mont – u nás vždy nejlevněji!

Zarážení nerezových desek – jedinečný systém Baumann ( německé desky se zámkem )

Podřezávání vlhkého zdiva | Podbourávání vlhkého zdiva | Sanační omítky | Zateplování domů

Zdarma:

  • podnikneme cestu k zákazníkovi,
  • provedeme odborné měření a posouzení,
  • navrhneme konečné řešení

S námi vždy nejlevněji!

Vznik a následky navlhnutí zdiva

Převážně u starších budov, které jsou špatně nebo vůbec podizolovány, voda pronikne do nasákavých porézních materiálů, v kterých vyplní veškeré dutiny. Následuje opadávání omítek, ale také změnou teploty – zmrznutím vody ve zdivu se objevují trhliny ve zdivu. Celková vlhkost uvnitř objektů a také plísně a mikroorganismy, jak z vnější tak z vnitřní strany objektu, jsou dalšími následky vlhkého zdiva.

Odstranění vlhkosti ve zdivu

Vždy je třeba provést důkladnou vizuální prohlídku objektu a zvolit správný postup sanace.

Podřezání zdiva strojní řetězovou pilou

Nejspolehlivější způsob odstranění vlhkosti ze zdiva (cihelného, Ytong apod.) je jeho podřezání a následné vložení speciální vodotěsné izolace. Podřezání zdiva se provádí speciální pilou, která vytvoří spáru vysokou cca 13 mm. Do prořezané spáry se po 30 až 50 cm vkládá vodotěsná izolace s přesahem 7 – 10 cm. Poté se do spáry zatlučou statické klíny a spára se zapraví cementovou maltou. Statické klíny se vtloukají v osové vzdálenosti cca 25 – 30 cm. Podřezání zdiva je rychlé, provedení z kvalitních materiálů a cenově dostupné.

Podřezání smíšeného a kamenného zdiva lanovou diamantovou pilou

​Provádí se u zdiva bez průběžné spáry speciální lanovou diamantovou pilou převážně u starších a historických objektů u kterých nelze použít metody řezání strojní pilou ani narážení nerez plechů.

Metoda sanace narážením nerezových plechů

Provádí se u zdiva cihelného, v některých případech i smíšeného, s průběžnou spárou. Velkou výhodu této metody je téměř žádná prašnost při realizaci. Je však třeba lepší dostupnost k objektu.

Podbourání zdiva

Pokud zjistíme, že objekt má zdivo smíšené nebo kamenné, používáme metodu podsekání zdiva. Zdivo se podsekává na celou šířku v úsecích o délce 50 až 100 cm s vynecháváním stejně dlouhých úseků a opětovným pokračováním cyklu. Následuje vložení izolace, vyzdění úseku plnými cihlami a zajištění statickými klíny. Podbourání zdiva je podstatně pracnější, pomalejší a tedy i dražší než podřezání zdiva.

​Sanační omítky

Při zvýšené vlhkosti zdiva lze aplikovat sanační omítky, které nevykazují známky vlhkosti, neopadávají, neukazují mapy. Jsou schopny absorbovat vlhkost a škodlivé soli. Funkčnost sanačních omítek je podmíněna dodržením správného pracovního a technologického postupu. Sanační omítky ovšem neodstraňují příčiny vzniku vlhkosti.

Zateplování domů

Po odstranění příčin vlhnutí zdiva lze již bez problémů provést takové stavební úpravy a práce, které jsou velmi příjemně spojeny s úsporou výdajů za teplo a za energii – to je zateplení domu, popřípadě výměnu oken a dveří. Zateplování domů řešíme individuálně, lze aplikovat celou řadu materiálů více či méně difusních v různých cenových relacích dle možností a přání stavebníka – investora.

Kontaktní informace

PePa Mont,Petr Pavlíček
Husova 663
Bílovice nad Svitavou
Česká republika